REGULAMIN SKLEPU

PODSTAWA PRAWNA
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies. Pliki Cookies służą do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Cosmed Group Sp z o.o. będącego operatorem serwisu internetowego Clarins Beauty Spa na rzecz Użytkownika.

Cosmed Group Sp z o.o. będący właścicielem serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

Każda osoba korzystająca z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności oraz plików cookies.

Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

REGULAMIN SERWISU SKLEP.CLARINSBEAUTYSPA.PL

Art. 1- Postanowienia Ogólne

Serwis sklep.clarinsbeautyspa.pl prowadzony jest przez:

Cosmed Group Sp z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Podchorążych 83, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000515454, NIP: 525-259-03-92

Dział Obsługi Klienta Clarins:
adres: ul. Podchorążych 83
00-722 Warszawa
nr telefonu: +48 577 566 999
e-mail: biuro@clarinsbeautyspa.pl

Niniejszy regulamin normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z Serwisu w tym składaniem zamówień na Produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, dostarczania i odbioru przez Klienta zamówionych Produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji sklep.clarinsbeautyspa.pl.

Art. 2- Definicje

1. „Regulamin” – niniejszy regulamin,
2. „Umowa” – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Klientem a Clarins,
3. „Zamówienie” – zamówienie jednego lub więcej Produktów złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, stanowiące ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego,
4. „Dane osobowe” – wszelkie dane jakie Klient umieszcza w Zamówieniu lub w Koncie, lub podaje do wiadomości Clarins w inny sposób, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, ,
5. „Produkt” –towar prezentowany na stronach Serwisu na które może złożyć Zamówienie Klient,
6. „Serwis” – serwis internetowy prowadzony w domenie sklep.clarinsbeautyspa.pl
7. „Klient” – Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
8. „Konto” – zasoby Serwisu udostępnione Klientowi przez Clarins, w szczególności w celu umożliwienia zawierania Umów i przeglądania historii Zamówień,
9. „DOK” – Dział Obsługi Klienta Clarins w Polsce, o którym mowa w art. 1 Regulaminu,
10. „Magazyn” – Magazyn Orbico Beauty, do którego należy kierować zwroty, o których mowa w art. 10 i 11 Regulaminu.

Art. 3- Konto w Serwisie

1. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne:

a. Komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
b. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. W celu rejestracji w Serwisie sklep.clarinsbeautyspa.pl (założenie Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracji podając swój adres e-mail oraz imię i nazwisko, zaakceptować Regulamin Serwisu oraz Politykę Prywatności, co oznacza zgodę na przetwarzanie przez Cosmed Group Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

3. Hasło do Konta Klienta powinno składać się ze znaków, uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa korzystania z Konta znajdują się w Polityce Prywatności. Rejestracja w Serwisie sklep.clarinsbeautyspa.pl jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne.

4. Po zarejestrowaniu się w Serwisie sklep.clarinsbeautyspa.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. W celu usunięcia Konta Klienta z Serwisu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą usunięcia Konta za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta Clarins Beauty Spa.

Art. 4- Produkty

1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Clarins Beauty Spa dysponuje ograniczoną liczbą Produktów i informuje o ich dostępności na stronach Serwisu.

3. Clarins Beauty Spa dokłada wszelkich starań, aby informacje o dostępności Produktów były aktualne, a także aby opisy Produktów i prezentowane zdjęcia Produktów były jak najdokładniejsze. Klient, przed złożeniem Zamówienia może zapoznać się z cechami i opisem produktów.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor, proporcje, itp.). Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami art. 10 Regulaminu.

5. Termin realizacji zamowienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych.

5- Cena

1. Ceny produktów podawane są w polskich złotych (ZŁ) są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce).

2. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy i innych usług dodatkowo płatnych, które Klient może zamówić (pakowanie Zamówienia na prezent). Koszty te są przedstawiane Klientowi przed zawarciem umowy i podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia.

3. Całkowity koszt Zamówienia stanowi cena wszystkich zamówionych Produktów wraz z kosztem dostawy oraz ewentualnym kosztem usług dodatkowo płatnych.

4. Ceny prezentowane w Serwisie mogą ulegać zmianom. Dla złożonego Zamówienia obowiązują ceny aktualne na moment zatwierdzenia przez Klienta treści Zamówienia poprzez kliknięcie w „Złóż zamówienie”.

6- Składanie zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia na Produkty przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. zalogować się na Konto w Serwisie, założone zgodnie z art. 3 Regulaminu,
b. wybrać Produkt/y, będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
c. wybrać opcje dotyczące Zamówienia spośród dostępnych opcji,
d. wybrać sposób dostawy i płatności przedmiotu Zamówienia,
e. wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także numer telefonu, pod którym Clarins może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z Zamówieniem,
f. potwierdzić Zamówienie klikając przycisk „Złóż zamówienie”.

3. Przedmiot Zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu (w zależności od jego wyboru – kurierem lub pocztą),

4. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Clarins Beauty Spa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu.

5. Po złożeniu zamówienia, jeżeli Zmówienie jest możliwe do realizacji, Klient otrzyma z Serwisu Clarins na adres e-mail podany w Koncie Klienta potwierdzenie Zamówienia z informacjami dotyczącymi zamówionych Produktów, wybranego sposobu płatności oraz wybranego sposobu dostawy. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Clarins Beauty Spa o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. Klient nie może zmodyfikować złożonego Zamówienia, po otrzymaniu maila z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

7. Klient nie może zrezygnować ze złożonego Zamówienia jeżeli zostało ono przekazane do realizacji. W tym przypadku Klient może nie przyjąć Zamówienia w momencie jego dostawy.

7- Płatność

1. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności dostępnych w Serwisie w rozdziale „Sposoby płatności”:

a. Płatność Kartą Płatniczą. Akceptowane w Serwisie karty to: Visa, Master Card.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

b. Płatność przelewem internetowym za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24

Operatorem przelewów jest firma Przelewy24.pl PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

Tel. +48 61 642 93 44, Fax +48 61 642 90 31, www.przelewy24.pl
NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

8- Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Clarins Beauty Spa Danych Osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie oraz w procesie korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Clarins Beauty Spa może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta zakupów w Serwisie. Klient ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich poprawienia i usunięcia.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto”(odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (newsletter) Sklepu Internetowego sklaep.clarinsbeautyspa.pl, a także inne informacje handlowe i marketingowe wysyłane przez Clarins Beauty Spa. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie poprzez link w newsletterze lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta Clarins Beauty Spa.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkowników i Klientów oraz zasady korzystania z plików cookies reguluje „Polityka prywatności”, zamieszczona w Serwisie w rozdziale „Polityka prywatności”

10- Ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odebrał zamówienie.

2. Do zachowania powyższego terminu Klient musi wysłać, na swój koszt, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy do Clarins, na adres Magazynu, który został zamieszczony w art. 1 Regulaminu. Oświadczenie powinno zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Klienta oraz powinno być przez Klienta podpisane.

3. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktów, na swój koszt, wraz z wysyłanym pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu bądź w terminie kolejnych 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy poprzez przesłanie ich (pocztą lub kurierem) na adres Clarins Beauty Spa.

4. Możliwe jest odstąpienie przez Klienta od Umowy w całości lub w części – co do jednego lub kilku spośród zamówionych Produktów.

5. Produkty powinny zostać zwrócone w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie Produktu.

6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia promocyjnego, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

8. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od Umowy Clarins Beauty Spa zwraca Klientowi kwotę równą:

a. cenie za Produkty i poniesionemu przez Klienta kosztowi dostawy Produktów do Klienta zgodnie z pkt. 10 poniżej – w przypadku , w którym Klient odstępuje od Umowy w całości,
b. cenie za Produkty, co do których Klient odstąpił od Umowy – w przypadku, w którym Klient odstępuje od Umowy w części. W tym przypadku koszty dostawy Produktów do Klienta nie są zwracane z uwagi na to, że w pozostałym zakresie Klient od Umowy nie odstąpił.

9. Clarins Beauty Spa zwraca Klientowi kwotę, o której mowa w ustępie 8 powyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Jednakże Clarins Beauty Spa może wstrzymać się ze zwrotem kwoty, o której mowa w ustępie 8 powyżej, do czasu otrzymania Produktów od Klienta lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Zwrot kwoty, o której mowa w ustępie 8 powyżej, następuje na rachunek bankowy Klienta, z którego została dokonana zapłata lub na rachunek jego karty kredytowej, przy pomocy której dokonał płatności.

11. W przypadku, w którym klient zapłacił za zamówienie przy odbiorze, powinien poinformować DOK Clarins pisemnie, na formularzu odstąpienia od umowy, o numerze konta, na który Clarins Beauty Spa powinien wysłać zwrot kwoty, o której mowa w ustępie 8 powyżej.

12. W przypadku, w którym Klient dokonał zapłaty z wykorzystaniem karty upominkowej, Clarins zwraca mu kartę upominkową o wartości nominalnej karty, wykorzystanej do dokonania zakupu. W przypadku częściowej płatności kartą upominkową, Clarins zwraca należność w adekwatnej części w postaci karty upominkowej, a w części zgodnie z ustępem 10 i/lub 11.

13. W przypadku zwrotu produktu/produktów z zamówienia , w którym Klient wykorzystał kod bonu lojalnościowego, nie zostanie on ponownie wygenerowany ani zwrócony na saldo Klienta.

11- Wymiany

1. Clarins Beauty Spa nie przewiduje możliwości wymiany Produktu na inny, z zastrzeżeniem postanowień art. 12 Regulaminu.

2. W przypadku chęci wymiany Produktu Klient powinien odstąpić od Umowy w odniesieniu do danego Produktu, a następnie złożyć Zamówienie na kolejny Produkt.

12- Reklamacje

1. Clarins jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z Umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Klient może składać reklamacje Produktów niezgodnych z Umową poprzez kontakt z DOK, w szczególności poprzez pisemne złożenie reklamacji i odesłanie Produktu wraz z pismem na adres DOK.

3. Klient może złożyć reklamację podając następujące informacje:

a. okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
b. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
c. dane kontaktowe składającego reklamację, a w szczególności imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz login do konta.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Clarins Beauty Spa niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny, Clarins Beauty Spa zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Clarins Beauty Spa rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni i informuje Klienta o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres korespondencyjny Użytkownika lub w formie elektronicznej na jego adres e-mail.

8. Klient traci uprawnienia przewidziane w ustępie 4, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową nie zawiadomi o tym Clarins Beauty Spa.

9. Do zachowania terminu wskazanego w ustępie 7 wystarczy wysłanie pisemnego zawiadomienia przed jego upływem na adres DOK.

10. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., Sprzedawca udostępnia łącze elektroniczne do platformy ODR: ://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13- Zastrzeżenie własności

Clarins Beauty Spa jest jedynym właścicielem Produktów sprzedawanych w Serwisie do momentu uiszczenia przez Klienta całkowitej opłaty, z podatkami oraz kosztami dostawy włącznie.

14- Własność intelektualna

1. Clarins Beauty Spa jest jedynym właścicielem wszelkich treści znajdujących się w Serwisie. Treści obejmują całą zawartość Serwisu, w szczególności: znaki graficzne, obrazy, rysunki, logotypy, zdjęcia, teksty, ilustracje, animacje, dźwięki, filmy, itd.

2. Reprodukcja, kopiowanie bądź modyfikowanie powyższych treści jest niedozwolone bez wcześniejszej pisemnej zgody od Clarins Beauty Spa.

15- Regulamin

1. Clarins Beauty Spa publikuje aktualną wersję Regulaminu na stronach Serwisu.

2. Regulamin opublikowany jest w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego utrwalenie i przechowywanie.

3. Do składanych Zamówień stosuje się warunki Regulaminu obowiązujące w momencie zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Clarins Beauty Spa.

4. Clarins Beauty Spa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Clarins, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

16- Postanowienia końcowe

1. Niedozwolone jest nabywanie Produktów w celu prowadzenia ich odsprzedaży.

2. Do Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).

REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ

WYDAWCA

Wydawcą Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa jest Cosmed Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Podchorązych 83, 00-722 Warszawa. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa to elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Clarins Beauty Spa poprzez nabywanie w zamian za jej równowartość towarów i usług oferowanych przez Clarins Beauty Spa. Karta upominkowa może mieć równowartość nie mniejszą niż 200 zł Nabywca to osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Upominkową Clarins Beauty Spa w zamian za przekazanie środków pieniężnych. Karta upominkowa może zostać zakupiona tylko w Clarins Beauty Spa lub za pośrednictwem sklepu internetowego clarinsbeautyspa.pl Użytkownik to każdorazowy posiadacz Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa do przyjmowania jej i do realizacji w Clarins Beauty Spa. Przekazanie Nabywcy Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa może być dokonane tylko w Clarins Beauty Spa lub za pośrednictwem sklepu internetowego www.clarinsbeautyspa.pl
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa, określonej przy zakupie.
3. Realizacja Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa polega na nabywaniu za jej równowartość towarów i usług oferowanych przez Clarins Beauty Spa, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Kartą Upominkową Clarins Beauty Spa nie można płacić za inną Kartę Upominkową.
5. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa może być użyta wyłącznie w Clarins Beauty Spa.
6. Karta UpominkowaClarins Beauty Spa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy, za wyjątkiem sytuacji określonej w p. V B. 1.
7. Realizacja Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa w sposób nieuprawniony.
8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe Clarins Beauty Spa, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
9. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa.
10. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, od daty jej aktywacji w chwili zakupu w Clarins Beauty Spa lub od momentu jej zakupu – w przypadku sklepu internetowego.
11. Aktywacja Karty upominkowej następuje z chwilą jej opłacenia w kasie salonie Clarins Beauty Spa lub w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu finalnej realizacji zamówienia w sklepie internetowym clarinsbeautyspa.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY UPOMINKOWEJ CLARINS BEAUTY SPA

1. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa może być realizowana w Clarins Beauty Spa wyłącznie po jej opłaceniu i aktywacji.
2. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Upominkowe Clarins Beauty Spa nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
3. W celu realizacji Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa na usługi podczas zapisu telefonicznego należy podać numer Karty wraz numerem, który znajduje się na w prawym górnym rogu Karty.
4. Przy zakupach powyżej limitu na karcie, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą/kredytową lub przelewem po wypełneinu oświadczenia „Zobowiązania do zapłaty”.
5. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Upominkową Clarins Beauty Spa wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Upominkowej po jej aktywacji, bez możliwości jej doładowania.
6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa w następujących przypadkach:

a) upływ terminu ważności Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa (12 miesięcy po jej aktywacji/zakupie),
b) brak środków na Karcie Upominkowej Clarins Beauty Spa,
c) jeśli karta jest nieaktywna,
d) brak technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę),
e) połączenie płatności Kartą Upominkową Clarins Beauty Spa z niewymienionymi w punkcie II.4. metodami płatności.

RODZAJE I AKTYWACJA KARTY UPOMINKOWEJ CLARINS BEAUTY SPA

1. Karty Upominkowe Clarins Beauty Spa są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
2. Aktywacja Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa następuje tylko i wyłącznie w Clarins Beauty Spa, bezpośrednio po wydaniu Nabywcy Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa (bezpośrednio przy zakupie, po zapłacie przez Nabywcę) lub maksymalnie 48 godzin od finalnej realizacji zamówienia karty w sklepie internetowym clarinsbeautyspa.pl
3. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa nieaktywowana lub z przekroczonym terminem ważności jest nieważna.
4. Potwierdzeniem dokonania aktywacji Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa (daty) w jest niefiskalny paragon lub nota obciążeniowa wydawana przy zakupie. W przypadku sklepu internetowego clarinsbeautyspa.pl potwierdzeniem jest nota dostawy.
5. Data aktywacji znajdująca się na paragonie niefiskalnym lub na nocie dostawy określa początek ważności karty, który zgodnie z Regulaminem upływa po okresie 12 miesięcy.
6. Zakup Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa nie podlega żadnym upustom ani rabatom, nie podlega również promocjom ogólnym ani nie łączy się z promocjami.

ROZLICZENIA I REKLAMACJE KARTY UPOMINKOWEJ CLARINS BEAUTY SPA

1. Nabywca w chwili wydania Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa otrzymuje od Wydawcy:

a) w przypadku Clarins Beauty Spa- niefiskalny paragon lub notę obciążeniową,
b) w przypadku sklepu internetowego www.clarinsbeautyspa.pl– notę dostawy, potwierdzającą nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa.

2. Zarówno niefiskalny paragon/nota obciążeniowa jak i nota dostawy potwierdzają dokonanie zakupu i wartość Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa.

3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Clarins Beauty Spa lub pod numerem infolinii Wydawcy (+48 577 566 999) (opłata według stawki operatora).

4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

5. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Clarins Beauty Spa, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: 00-722 Warszawa, ul Podchorążych 83, z dopiskiem „Karta Upominkowa – reklamacja”, a reklamacje Kart Upominkowych nabytych poprzez sklep internetowy clarinsbeautyspa.pl także e-mailem na adres: biuro@clarinsbeautyspa.pl

ZWROT KARTY UPOMINKOWEJ I TOWARÓW, ZA KTÓRE ZAPŁACONO KARTĄ UPOMINKOWĄ

Karta Upominkowa zakupiona w Clarins Beauty Spa

1. Karta upominkowa zakupiona w Clarins Beauty Spa nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

2. W przypadku zwrotu Towarów, zakupionych w Clarins Beauty Spa, przy użyciu Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa, Użytkownik może dokonać tylko wymiany na inny produkt, w cenie takiej samej lub wyższej, po dopłaceniu różnicy. Wymianie podlegają – w terminie do 30 dni od daty ich nabycia – wyłącznie towary pełnowartościowe. Nie ma możliwości zwrotu równowartości w formie gotówki, zwrotu na kartę płatniczą/kredytową czy w postaci bonu lub przelewu. Podstawą uznania wymiany Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu potwierdzającego zakupienie Towaru przy użyciu Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa.

Karta Upominkowa zakupiona w sklepie internetowym clarinsbeautyspa.pl

1. W przypadku zakupu Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa za pośrednictwem sklepu internetowego clarinsbeautyspa.pl Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zakupu takiej karty w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że karta jest aktywna, a środki zakumulowane na karcie nie zostały wydane w całości lub części przed upływem w/w 14-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia karty w żadnej innej formie nie przysługuje.

2. Zwrot karty następuje poprzez odesłanie jej drogą pocztową wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, doręczonym przy dostawie, na adres:

Clarins Beauty Spa
ul Podchorążych 83, 00-722 Warszawa;

Zwrot płatności nastąpi, za zgodą Użytkownika, przelewem na podany przez niego rachunek bankowy.

3. W przypadku zwrotu towarów, zakupionych w internetowym sklepie clarinsbeautyspa.pl przy użyciu Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa, zwrot ich ceny nastąpi:

a) przy zwrocie dokonanym w Clarins Beauty Spa – Użytkownik otrzymuje zwrot równowartości zwracanego produktu na nową Kartę Upominkową Clarins Beauty Spa, bądź też może on dokonać wymiany na inny produkt, w cenie takiej samej lub wyższej, po dopłaceniu różnicy. Jeśli jednak zwracany jest towar o łącznej wartości nieprzekraczającej 50 zł, dopuszczalny jest zwrot jego równowartości w gotówce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Użytkownik poprzez realizację Karty UpominkowejClarins Beauty Spa potwierdza zlecenie dokonania użycia Kraty Upominkowej Clarins Beauty Spa w takim zakresie, w jakim użycie Karty UpominkowejClarins Beauty Spa będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

3. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę/bon/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową), za wyjątkiem sytuacji określonej w p. V B. 1.

4. Wydanie Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Opodatkowanie następuje w chwili realizacji Karty Clarins Beauty Spa na usługę lub na produkt

5. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa jest elektroniczną formą bonu towarowego.

6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w sklepie internetowym pod adresem clarinsbeautyspa.pl oraz w Clarins Beauty Spa. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Clarins Beauty Spa oraz na stronie internetowej clarinsbeautyspa.pl