Regulamin korzystania z pakietów

Poniżej przedstawione są ogólne warunki i zasady korzystania z usług wykupionych w ramach pakietów zabiegowych. 

Clarins Beauty Spa należące do Cosmed Group Sp z o. o  zastrzega sobie prawo do interpretacji, modyfikacji lub unieważnienia niniejszych zasad i warunków bez uprzedzenia. 

Aktualna wersja zasad i warunków znajduje się na stronie www.clarinsbeautyspa.pl

 1. W recepcji można wykupić pakiety na niektóre zabiegi oferowane w Clarins Beauty Spa
 2. Wykaz zabiegów pakietowych oraz cennik pakietów dostępny jest w recepcji Clarins Beauty Spa oraz na www.clarinsbeautyspa.pl
 3. Pakiet uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie.
 4. Ceny za cały pakiet zabiegowy są rabatowane. Przy płatnościach za cały pakiet przysługuje zniżka zgodnie z aktualnym cennikiem, a płatność ta powinna być uregulowana jednorazowo
 5. Pakiety można wykorzystać jedynie w obrębie wykupionej usługi. 
 6. Rabaty w ramach pakietu nie łączą się z innymi promocjami. 
 7. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła (Korzystający) oraz tylko i wyłącznie Korzystający może realizować zabiegi w ramach Pakietu. 
 8. Każdy Pakiet ma określony termin ważności, który wynosi 12 miesięcy od daty zakupu bez możliwości przedłużenia. 
 9. Clarins Beauty Spa należące do Cosmed Group Sp z o. o   zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności Pakietu bez możliwości zwrotu niewykorzystanych zabiegów w formie gotówki czy innego zabiegu. 
 10. Niniejszy Regulamin nie przewiduje zwrotów za niewykorzystane pakiety, za niewykonanych zabiegi w ramach pakietu, oraz nie wymienia Pakietów na gotówkę bądź na żadne inne zabiegi. 
 11. W pakietach zabiegowych w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów Korzystający powinien realizować zabiegi w ustalonych przez  terapeutę odstępach czasu. Clarins Beauty Spa należące do Cosmed Group Sp z o. o  zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą terapeuty, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie serii zabiegów. 
 12. Wydłużenie terminu pomiędzy zabiegami spowoduje utratę gwarancji zabiegowej. 
 13. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 14. Celem potwierdzenia wizyty, Korzystający otrzymuje SMS potwierdzający rezerwację oraz przypominający o zarezerwowanym terminie.  Aby odwołać wizytę, należy skontaktować się telefonicznie z recepcją spa, co najmniej 48 godziny przed terminem zabiegu. W tym wypadku Korzystający nie ponosi kosztów odwołania wizyty. 
 15. Nieodwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 24 godziny przed umówionym zabiegiem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty, jako zrealizowanej bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. Zabieg wykupiony w pakiecie zostanie uznany, jako wykonany. 
 16. Clarins Beauty Spa należące do Cosmed Group Sp z o. o  zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Wówczas wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Korzystający nie ponosi żadnych kosztów. 
 17. Przed przystąpieniem do serii zabiegów pakietowych wskazana jest wizyta konsultacyjna w trakcie której terapeuta może pobrać wymiary części ciała poddawanych zabiegowi oraz za zgodą klienta wykonać zdjęcia w celu dokumentacji zabiegowej oraz porównania efektów po zakończonej serii. 
 18. Korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (m.in. pojawiających się przeciwwskazaniach). 
 19. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie. Clarins Beauty Spa należące do Cosmed Group Sp z o. o   zastrzega sobie prawo do uznania zabiegu, jako zrealizowanego, jeśli uzna, że Korzystający z Pakietu dokonał rezerwacji terminu, mając świadomość występującego przeciwwskazania. Korzystający, w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub osobistej w celu weryfikacji ewentualnych przeciwwskazań.