Regulamin Clarins Beauty Spa

Podstawowe zasady

 1. Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez Clarins Beauty Spa obowiązującego w dniu wykonania usługi.
 2. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi ani wymianie z wyjątkiem udokumentowanych przyczyn zdrowotnych klienta.
 3. Zakupione vouchery na zabiegi należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym okresu trzech miesięcy od dnia dokonania zakupu, natomiast pakiety zabiegów wykonywanych w seriach w okresie 12 miesięcy.
 4. Po terminie określonym powyżej, zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów tracą ważność i nie będą mogły być wykorzystane po upływie tego terminu.
 5. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki i promocje nie sumują się.
 6. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony termin, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg.
 7. Prosimy o nieodwoływanie wizyt później niż 48h przed planowanym zabiegiem.
 8. Klient, który dwukrotnie odwołał wizytę, chcąc umówić kolejny termin musi wpłacić zaliczkę na konto Clarins Beauty Spa w wysokości 50% wartości planowanego zabiegu.

Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty i atesty.
 2. Przed przystąpieniem do każdego zabiegu, pracownicy są zobowiązani do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku.
 3. Cały personel jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP oraz ppoż.

Platności

 1. W Clarins Beauty Spa udostępnia się następujące metody płatności: płatność gotówką w kasie oraz kartą płatniczą w terminalu.
 2. Cennik usług jest dostępny na stronie internetowej: https://clarinsbeautyspa.pl/cennik/
 3. Salon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowych promocji na wybrane usługi wykonywanie w salonie, do których może zostać stworzony odrębny regulamin podany do publicznej wiadomości.
 4. Klientom, którzy zapłacili pełną kwotę zabiegu przed lub po okresie promocji nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 5. Istnieje możliwość zakupu karnetów płatnych z góry, które uprawniają do wykonania określonej liczby zabiegów. Karnety ważne są przed 12 miesięcy.

Dokumentacja

 1. Ze względów zdrowotnych, Klient umówiony na zabieg podczas pierwszej wizyty proszony jest o wypełnienie Karty Klienta oraz:

– W przypadku zabiegu Hi Tech Zgody na zabieg Hi Tech

– Oświadczenie / zgoda rodzica na wykonanie zabiegu w przypadku Klienta niepełnoletniego

– Inne zgody wymagane do poszczególnych zabiegów

2. Złożenie oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym odnośnie stanu zdrowia i zatajenie przeciwskazań skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany zabieg po stronie Salonu.

Salon nie ponosi odpowiedzialności za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny z ogólnie przyjętymi standardami i sztuką kosmetyczną.

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji zabiegu w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów po zabiegu pisemnie na adres recepcja@clarinsbeautyspa.pl.
 2. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, klient może wymienić równowartość zabiegu na inny zabieg z oferty Clarins Beauty Spa.