Clarins Beauty Spa

Zabiegi Clarins wykonywane są w salonach spa na całym świecie.

W Clarins Beauty Spa możesz się zrelaksować i oddać w ręce najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych kosmetologów, którzy przygotują specjalnie dla Ciebie indywidualnie dobrane zabiegi na twarz oraz całe ciało. Dodatkowo, aby kompleksowo zadbać o swoją skórę, możesz skorzystać ze specjalnej oferty zabiegów uzupełniających oferowanych w naszym salonie. Wszystkie nasze propozycje mają na celu Twój komfort oraz zapewnienie Ci wspaniałego wyglądu oraz wyjątkowego samopoczucia. Nasze zabiegi zostały stworzone z myślą  o Tobie i Twoich potrzebach.

Oferowane przez Clarins zabiegi to wyłącznie manualne metody i najnowsze formuły opracowane na bazie silnie skoncentrowanych ekstraktów roślinnych. Zapewniają one natychmiast widoczne i trwałe efekty. Każda wizyta w Naszym Spa to wyprawa do miejsca gdzie ciało i dusza spotykają się z naturą, a klienci doświadczają zabiegów które pozostają niezapomnianym przeżyciem.

Serdecznie zapraszamy !!!Zabiegi Clarins Beauty Spa
Recepcja salonu Clarins Beauty Spa

Zabiegi Clarins

Dotyk. Nauka. Zmysły.

Nasze zabiegi łączą pielęgnację, dbałość o szczegóły oraz potwierdzone rezultaty z idealną mieszanką niezwykle skutecznych produktów stworzonych przez laboratoria Clarins oraz naszych w 100% manualnych metod pracy. Każdy detal i każdy gest jest przez nasz specjalnie opracowany dla Twoich potrzeb. Połączenie wysokiej jakości produktów z doskonałymi technikami aplikacji to gwarancja najlepszych zabiegów. Wszystkie te składniki to właśnie odpowiedź Clarins na wszystkie ważne potrzeby Twojej skóry. Wszystkie zabiegi były przez nas naukowo testowane w Laboratoriach i rozwijane z wysokoskoncentrowanych ekstraktów roślinnych, doskonałe gesty i odpowiednie dłonie gwarantują natychmiast widoczne rezultaty i optymalne korzyści pielęgnacyjne.Clarins

Nasza filozofia

Ducha filozofii prezentowanej przez Clarins, najlepiej oddaje fragment wypowiedzi osoby tak ważnej dla Nas i naszych klientów:

Pielęgnacja twarzy i ciała nie jest luksusem, ale koniecznością w dzisiejszym nowoczesnym świecie. Dzisiaj czujesz się jak gwiazda dbając o siebie. Przez ponad 60 lat powołaniem Clarins było udoskonalać Twoje piękno dzięki sile roślin, nauce i dotykowi. 

Dr. Olivier Courtin-Clarins Dyrektor Clarins


 

Centrum ustawień prywatności

Cele w jakich wykorzystywane są cookies

Administrator używa plików cookie do następujących celów:
dostosowanie treści serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja wykorzystania serwisów Serwisu,
identyfikować urządzenie Użytkownika Serwisu i jego lokalizację oraz odpowiednio wyświetlać stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
pamiętaj o wybranych ustawieniach i spersonalizuj interfejs użytkownika, na przykład w odniesieniu do wybranego języka lub regionu,
zapamiętywanie historii stron odwiedzanych na stronie internetowej w celu rekomendacji treści,
rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej itp,
prawidłową konfigurację wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającą w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
optymalizacja i zwiększenie efektywności usług świadczonych przez Administratora,
prawidłową konfigurację wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającą w szczególności dostosowanie podawanych Użytkownikowi informacji do jego lokalizacji,
tworzyć anonimowe statystyki pomagające zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z witryn Serwisu, co pozwala na poprawę ich struktury i treści,
zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności usług.
Administrator serwisu używa zewnętrznych plików cookie do następujących celów:
gromadzenie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pomocą narzędzi analitycznych:
Google Analytics [Administrator plików cookie: Google Inc. , USA].
Facebook Connect [Administrator plików cookie: Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

Stosowane przez Administratora, Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator wykorzystuje trzy typy plików cookies: Cookies wydajnościowe – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać, Cookies funkcjonalne – są ważne dla działania serwisu: służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika, służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo. Cookies zewnętrzne (third-party cookie) – umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.

Cookies

The administrator uses cookies for the following purposes:
adjusting the content of the websites to the User's preferences and optimisation of the use of the websites of the Service,
identify the device of the Service User and its location, and display the website accordingly, adjusted to his individual needs,
Be aware of the settings you have selected and customize the user interface, for example with regard to the language or region you have selected,
remembering the history of pages visited on the website in order to recommend content,
font size, website appearance, etc,
correct configuration of selected functions of the Service, enabling in particular verification of the authenticity of browser sessions,
optimization and increase of effectiveness of services provided by the Administrator,
correct configuration of selected functions of the Service, enabling in particular adjustment of information provided to the User to his location,
Create anonymous statistics to help you understand how Service Users use the Service's sites, which allows you to improve their structure and content,
ensuring safety and reliability of services.
The administrator of the website uses external cookies for the following purposes:
the collection of general and anonymous static data using analytical tools:
Google Analytics [Cookie: Google Inc. , USA].
Facebook Connect [Cookies Administrator: Facebook Inc. based in the United States of America or Facebook Ireland based in Ireland].

Cookies used by the Administrator are safe for the User Device. In particular, this way it is not possible for viruses or other unwanted software or malware to reach the User Devices. These files allow to identify the software used by the User and to adjust the Service individually to each User. Cookies usually contain the domain name from which they come, the time they are stored on the Device and the assigned value. Administrator uses three types of cookies: Performance cookies - are absolutely necessary for the proper functioning of the website or the functionality you want to use, Functional cookies - are important for the operation of the website: they enrich the functionality of the website, without them the website will work properly, but will not be adjusted to your preferences, they ensure a high level of functionality of the website, without the settings stored in the cookie file may reduce the level of functionality of the website, but should not prevent its full use, serve very important functions of the website, their blocking will cause that selected functions will not work properly. Third-party cookies - placed by third parties whose components have been called up by the website owner. You can restrict or disable the access of cookies to your Device. In the event of using this option, the use of the Website will be possible, except for the functions that by their nature require cookies. The website may contain links to other websites. The website owner is not responsible for the privacy policies of these websites.

Facebook
Facebook
Instagram